Bedrijfsongeval? Start het ongevalsonderzoek

Hoe goed je ook voor de veiligheid in je bedrijfspand en voor je personeel zorgt, het kan altijd gebeuren dat er een gevaarlijke situatie ontstaat waar niet iedereen zonder kleerscheuren vanaf komt. Op dit soort momenten is het belangrijk om duidelijk te hebben wat er nu precies is gebeurd en wie verantwoordelijk is. Daarom wordt er na een bedrijfsongeval gebruik gemaakt van een ongevalsonderzoek. Bij dit onderzoek wordt er achterhaalt wat er voor heeft gezorgd dat het ongeval heeft plaatsgevonden en nog belangrijker, hoe dit in de toekomst kan worden voorkomen. Het ongevalsonderzoek wordt uitgevoerd door een groepje veiligheidsdeskundigen van G4S, die op een objectieve en professionele manier uitzoeken hoe herhaling van het ongeval zoveel mogelijk uit de weg gewerkt kan worden.

Hoe gaat het ongevalsonderzoek in zijn werking?

Bij een ongevalsonderzoek gaan de deskundigen van G4S aan de slag om te onderzoeken waar de oorzaak van het incident vandaan is gekomen. Dit wordt gedaan door een systematische incidentanalyse. Hier komen verschillende onderzoeksmethodes en –technieken aan te pas om een duidelijke conclusie te trekken. Er wordt onder andere bewijsmateriaal verzameld in de vorm van het bekijken van de locatie waar het ongeval is ontstaan en door interviews te doen met betrokkenen. Verder wordt er ook extra informatie, zoals werkplannen en locatiegegevens, meegenomen in het onderzoek.

Na het onderzoek komt er een zogeheten ongevallenanalyse. Uit deze analyse komt een helder rapport naar voren, waarin de getrokken conclusies in worden gepresenteerd. Je kan er zelf voor kiezen om de conclusies door te laten vertalen naar een advies om dergelijke ongevallen in de toekomst te kunnen voorkomen. Dit kan op verschillende manieren, van ondersteuning in trainingen tot voorlichting over bepaalde procedures. Door de veiligheidsdeskundigen van G4S een ongevalsonderzoek te laten doen weet je zonder twijfel dat het ongeval op zo’n manier wordt aangepakt dat je op een juiste manier kan handelen en je hetzelfde ongeval in de toekomst kunt voorkomen.