Word je ontslagen? Dit moet je regelen! 

Hangt er een dreigend ontslag boven je hoofd? Dan kan er erg veel op je af komen. Hier komt veel emotie bij kijken en er moet veel geregeld worden. Daarom is het fijn om goed overzichtelijk te hebben wat je allemaal moet doen bij een (dreigend) ontslag. In dit blog lees je de belangrijkste aandachtspunten bij een aankomend ontslag.

Maak bezwaar tegen het ontslag

Word je ontslagen door je werkgever? Maak dan bezwaar tegen het ontslag. Doe je dit niet, dan bestaat er de kans dat je geen aanspraak meer kunt maken op een transitievergoeding. Wil je toch kiezen voor een ontslag met wederzijds goedvinden? Win dan juridisch advies in om zo tot een goede vaststellingsovereenkomst te komen en teken niets zonder hiertoe juridisch advies te hebben ingewonnen.

Vraag een schriftelijke bevestiging aan

Vaak wordt een ontslag mondeling aangekondigd. Vraag altijd een schriftelijke bevestiging hiervan aan met de beweegredenen van de werkgever. Zo kun je hier nog goed over nadenken en dit bespreken met, waar nodig, een jurist. 

Ga na of je recht hebt op een vergoeding

Word je ontslagen? Dan heb je mogelijk recht op een transitievergoeding. Ook geven sommige werkgevers hun werknemers een ontslagvergoeding mee. Transitievergoeding berekenen kan efficiënt gedaan worden, door middel van verschillende websites. 

Controleer of je recht hebt op een uitkering

Of je na ontslag recht hebt op een uitkering, hangt er onder meer van af of je ontslagen wordt of dat je zelf ontslag neemt. Ook kan er bij ontslag op staande voet sprake van zijn dat je geen recht hebt op een WW-uitkering (maar mogelijk wel op een bijstandsuitkering). Win hierover altijd advies in, voordat je akkoord gaat met het ontslag, bij een jurist of bij het Juridisch Loket.

Ga na of je straks recht hebt op toeslagen 

Wanneer je ontslagen wordt, moet je rekening houden met een lager maandelijks inkomen. Hierdoor kan het zijn dat je straks recht hebt op toeslagen of andere tegemoetkomingen. Het kan even duren voordat toeslag aanvragen verwerkt worden, dus zorg ervoor dat je hierover tijdig informatie inwint en waar van toepassing, de toeslagen zo snel mogelijk aanvraagt. 

Controleer de gevolgen die het ontslag heeft voor je pensioen

Als je ontslagen wordt, dan stop je ook met het opbouwen van je pensioen bij je oude werkgever. Je krijgt dan van de uitvoerder van je pensioen een overzicht van het tot dusver opgebouwde pensioen. Hierop behoud je altijd je recht, ook als je bij een andere werkgever gaat werken. Je kunt de pensioenopbouw na je ontslag soms ook laten doorlopen, wanneer je zelf maandelijks een betaling voldoet aan de pensioenuitvoerder.