Inrichting kinderopvang

Lunchen-aan-tafel

In onze moderne maatschappij zijn er steeds meer ouders die werken en kinderen hebben. Ze brengen daarom hun kinderen onder bij de kinderopvang. Ondanks dat er veel ouders zijn die het wegbrengen van de kinderen niet goed vinden, komen er steeds meer signalen dat kinderopvang goed is voor de ontwikkeling van het kind. De kinderopvang biedt ouders een goede mogelijkheid om hun kind verantwoord onder te brengen. De overheid stimuleert ouders om deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Dat wordt gedaan door mee te betalen in de kosten die gemaakt worden aan de kinderopvang. Omdat er tegenwoordig veel eisen worden gesteld aan de inrichting kinderopvang, weet je zeker dat je je kind bij de kinderopvang overdraagt aan professionals. Door de professionals worden leeftijdsgerichte activiteiten georganiseerd. Op deze manier kunnen ook de kleintjes worden gemotiveerd en gestimuleerd. Doordat ze met andere kinderen spelen wordt het socialisatieproces verbeterd.

School-Concept

De inrichting van een kinderopvang

De inrichting die tegenwoordig geldt voor een kinderopvang is aan strenge keuringen onderhevig. Het is niet alleen het meubilair die aan alle veiligheidsnormen moet voldoen, maar ook het personeel. Een kind moet zich op de eerste plaats veilig voelen om zich te kunnen ontwikkelen. De ontwikkeling van het kind staat centraal. Zo zal ieder kind in de kinderopvang een mentor krijgen. Het is een pedagogisch medewerker die de ontwikkeling van het kind stimuleert. De groepsgrootte en groepssamenstelling moet in de juiste verhouding staan tot het aantal pedagogische medewerkers. De nul jarigen moeten bij de opvang minimaal 2 vaste medewerkers hebben. Een vaste medewerker kan de nul jarige beter in de gaten houden hoe het zich ontwikkelt. Een kinderopvang moet een pedagogisch beleidsmedewerker hebben. Deze zal de pedagogische medewerkers coachen tijdens de dagelijkse werkzaamheden.

Lunchen-aan-tafel

Meubilair

Het meubilair moet veilig zijn. Kasten zijn een belangrijk onderdeel. Naast de tafeltjes en stoeltjes moet al het speelgoed netjes opgeruimd kunnen worden. De kasten moeten veilig zijn. Door de ronde hoeken kunnen de kinderen niet gemakkelijk lichamelijk letsel oplopen.

Voordat een kinderopvang mag worden gestart, moet het aan veel voorwaarden voldoen. Deze worden met een vaste regelmaat gecontroleerd.