Wat is risicomanagement?

Bij de verschillende ISO-normen die bij organisaties gehanteerd worden zult u vaker het begrip risicobeheer of risicomanagement horen vallen. Wat is risicomanagement eigenlijk? Hoe past men risicomanagement toe in organisaties? In de digitale tijdperk waarin we leven is er zelfs risico management  software beschikbaar die organisaties helpt om zo goed mogelijk risico’s te inventariseren.

Waarvoor staat risicomanagement?Infoland
Als we het hebben over risicomanagement dan hebben wij het over een continu proces en methoden om risico’s te identificeren en te beoordelen. Bij risicomanagement denkt men dus onder andere aan het voorkomen of te wel minimaliseren van nadelige effecten die kunnen optreden bij het uitvoeren van projecten of bedrijfsvoering. Als organisatie is het van belang om een compleet overzicht te hebben van de risico’s die uw bedrijf kunnen treffen. Er zijn nu verschillende software ’s ontwikkeld zodat het makkelijker word voor organisaties om risicolijsten samen te stellen en alles in kaart te brengen.

Hoe kan ik het toepassen in mijn organisatie?
Tegenwoordig word risicomanagement als vast onderdeel gekoppeld binnen het maken van beleid in organisaties. Risicomanagement is een continu proces waarbij de organisatie er baat bij heeft als elke werknemer betrokken word bij het proces. Hierbij voelen werknemers zich ook betrokken en zullen ze zich beter inzetten, verbind bijvoorbeeld een beoordeling aan hun inbreng binnen het proces. Laat trainingen verzorgen binnen uw bedrijf die de kennis van de medewerkers vergroot op het gebied van risicomanagement. Met adequaat risicobeleid kan een organisatie gevaren en calamiteiten zoveel mogelijk beperken.

Vijf basisstappen van risicomanagement:

  • Risico –identificatie; zoveel mogelijk alle risico’s die uw onderneming kunnen treffen in kaart brengen, zowel de financiële als de operationele risico’s;
  • Risicoanalyse; ga na welke risico’s die in kaart gebracht zijn, voor de grootste problemen kunnen zorgen. Hier bepaald u welke impact de eventuele risico’s kunnen hebben op de organisatie;
  • Beheersing; u bepaald zelf welke risico’s gelijk aandacht krijgen binnen uw organisatie en welke maatregelen er getroffen moeten worden. Hier werken u en uw werknemers aan preventie. Sommige risico’s verdienen gelijk aandacht dan anderen die geïdentificeerd worden als minder urgent;
  • Monitoren; eventuele bedreiging en risico’s dienen continu gevolgd te worden, beheersing is belangrijk vandaar dat men zegt dat risicomanagement een continu proces is;
  • Rapportage; u betrekt iedereen in de organisatie en rapporteert alle geïdentificeerde risico’s en bespreekt de mogelijke aanpak.

Bij het toepassen van risicomanagement binnen uw organisatie zit u met uw neus bovenop de problemen  en heeft u zoveel mogelijk de controle in handen. Bekijk op de digitale markt wat de mogelijkheden zijn op software gebied. Ga na welke slimme software u kunt aanschaffen om uw risicomanagement beleid goed toe te passen binnen uw organisatie.
Wilt u meer weten bezoekt u ons op https://www.infoland.be/software/risicomanagementsoftware/