outplacement

Outplacement is de begeleiding van een gespecialiseerde dienstverlener die je krijgt wanneer je ontslagen wordt. Dit kan via de werkgever gestart en soms ook gefinancierd worden. Tevens kan dit in vorm van een outplacementtraject plaatsvinden omdat er een grotere ontslagronde plaatsvindt of een reorganisatie bij je werkgever.

outplacement

 Wat gebeurt er in het traject?

Voordat je met het daadwerkelijke traject begint, vindt er eerst een gesprek plaats met de begeleiding. Door middel van dit gesprek wordt er samen een beeld geschetst over hoe het traject eruit komt te zien. Soms kan dit traject 3 maanden duren. Als er meer tijd nodig blijkt te zijn kan dit oplopen tot maximaal 12 maanden.

Het persoonlijke traject heeft als voordeel dat er echt maatwerk aan te pas komt. Hierdoor is er een grotere kans om, samen met een loopbaancoach, de nieuwe juiste plek te vinden bij een nieuw bedrijf of juist in een nieuwe functie bij je huidige werkgever. De medewerker zal daarnaast ook begeleidt wordt op het gebied van zichzelf op een positieve aanbevelen aan een nieuw bedrijf. Samen zal er gewerkt worden aan een goed C.V een sterke motivatie brief en eventueel een sociale pagina op het internet.

Goed voor werkgever en werknemer

Steeds meer wordt outplacement gezien als een goede eigenschap voor een bedrijf. Als het bedrijf zorg draagt voor het tevreden houden van een werknemer of toekomstige ex werknemer is dit een goed teken. De werknemer zal zich gehoord en gesteund voelen en hierdoor positief zijn over de werkgever en vaak met een goed gevoel terug kijken op de loopbaan bij het bedrijf. Ook als werkgever kun je worden begeleid bij een outplacementtraject zodat dit in het bedrijf toegepast kan worden.

Regels voor het traject

Niet iedereen kan zomaar een traject in gaan. Hier zitten een aantal regels aan vast waar werkgever en werknemer zich aan dienen te houden. Als de werknemer een contract heeft met een opzegtermijn van 30 weken en niet ontslagen wordt om een duidelijke of dringende reden komt deze in het traject terecht. Ook kom je hierin terecht als je 45 jaar of ouder bent en minimaal 1 jaar bij de werkgever aan het werk bent.